ZingTruyen.Org

[16+] Kẻ bám đuôi (LeviMika)

Fanfiction

1113

Hoàn thành

15-06-2019

[16+] Kẻ bám đuôi (LeviMika)

24 lượt thích / 1113 lượt đọc
Tớ vô tình tìm được một doujinshi khá thú vị về couple Levi x Mikasa mà nó viết bằng tiếng nước ngoài nên tớ cũng không hiểu người ta đang viết cái moè gì, vậy nên vẫn theo tình tiết của câu truyện nhưng lời nói của nhân vật sẽ có thể không giống với ý nghĩa câu nói viết bằng tiếng nước ngoài trong truyện. Tớ không rõ tác giả của Doujinshi là ai nhưng tài khoản trên wattpad mà đã đăng tải doujinshi tên là @V-kitz_6ix Link doujinshi tớ sẽ để trong truyện Enjoy your reading P/s : tình tiết truyện giống y như trong doujinshi gốc và chỉ thay đổi lời nói của nhân vật

Danh sách chương [16+] Kẻ bám đuôi (LeviMika)