ZingTruyen.Org

[BJYX - Edit] Thiếu phu nhân

Fanfiction

36344

Đang cập nhật

27-03-2023

[BJYX - Edit] Thiếu phu nhân

5856 lượt thích / 36344 lượt đọc
Tên gốc: 少夫人 Tác giả: 山崩崩 Thiết lập nhân vật: Tiểu tướng quân và phu nhân ngốc. Bối cảnh: Cổ trang, bựa, HE. Tình trạng bản gốc: 50 chương (hoàn) Tình trạng bản dịch: Đào hố. Do quá thích, nhưng mà ý thích của tôi hơi nhiều, cho nên cứ đào, chưa hẹn ngày lấp. Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất kì đâu.

5 chương mới nhất truyện [BJYX - Edit] Thiếu phu nhân