ZingTruyen.Org

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of

Huyền ảo

18221

Đang cập nhật

26-03-2023

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

2586 lượt thích / 18221 lượt đọc
_" Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng. Thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có."

5 chương mới nhất truyện [Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"