ZingTruyen.Org

[Blue Lock x Reader] Unlock His Heart | R18

Fanfiction

262873

Đang cập nhật

23-03-2023

[Blue Lock x Reader] Unlock His Heart | R18

16213 lượt thích / 262873 lượt đọc
Ở đây chỉ ăn thịt chứ không húp nội dung. Vui vẻ ụ nhau mỗi ngày. Cảnh báo: OOC, NSFW Character x F!Reader Ngày bắt đầu: 10.12.2022 Fanfic này chỉ được đăng tại Wattpad. Bất cứ nơi nào đăng lại là bọn đầu buồ.i rẻ rách vì @dodododyo đéo cho phép đâu ^^