ZingTruyen.Org

C17. cấu tạo, nguyên tắc làm việc của bộ phận làm sạch bắp trong máy thu hoạch ngô.

Ngẫu nhiên

224

Đang cập nhật

08-06-2010

C17. cấu tạo, nguyên tắc làm việc của bộ phận làm sạch bắp trong máy thu hoạch ngô.

0 lượt thích / 224 lượt đọc

Danh sách chương C17. cấu tạo, nguyên tắc làm việc của bộ phận làm sạch bắp trong máy thu hoạch ngô.