ZingTruyen.Org

Câu 19. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của bộ phận phân li đất trong máy thu hoạch khoai tây.

Ngẫu nhiên

176

Đang cập nhật

08-06-2010

Câu 19. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của bộ phận phân li đất trong máy thu hoạch khoai tây.

0 lượt thích / 176 lượt đọc

Danh sách chương Câu 19. Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của bộ phận phân li đất trong máy thu hoạch khoai tây.