ZingTruyen.Org

[Creepypasta OC] I'm not a Mary Sue

Truyện ngắn

5625

Hoàn thành

23-12-2018

[Creepypasta OC] I'm not a Mary Sue

334 lượt thích / 5625 lượt đọc
Ckào mina đy lak đuak kon tkứ 10 của mk nè >w<; pé sin địp zĩ thưng ném ak, pé pik pịnh đa nhưk kác nka zợ hem cứm copy trụyn zứi mọi hìn thứk na (bìa mang tính chất lừa tình, tìm được trên pinterest)

Danh sách chương [Creepypasta OC] I'm not a Mary Sue