ZingTruyen.Org

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)

Tiểu thuyết

35615

Hoàn thành

16-05-2017

[KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)

1739 lượt thích / 35615 lượt đọc
Thể loại: Hài, Ngọt, H văn (14 chương ) Văn án ~~ -Không Thể Không Yêu- Theo 1 nghĩa nào đấy thì Vương Nguyên là tội phạm đi... Có điều tên tội phạm này thực đáng thương... Đáng thương đến nỗi người bắt được tội phạm quả thực muốn hành hạ cho cậu càng đáng thương (yêu) nữa kìa... 18/5/2017: #589 Tiểu Thuyết Chung 21/5/2017: #362 Tiểu Thuyết Chung - Nhĩ Nhã (Intimate-KarRoy) -

5 chương mới nhất truyện [KaiYuan] [H Văn] Bất Khả Bất Ái (Không Thể Không Yêu)