ZingTruyen.Org

Lighttale - Tuổi thơ

Huyền ảo

171

Đang cập nhật

10-03-2023

Lighttale - Tuổi thơ

13 lượt thích / 171 lượt đọc
Lighttale by me (RedtheShark). Bạn có thể coi nó là tiền truyện của Lighttale. Tuổi thơ đầy sóng gió của hai anh em Sans và Papyrus. Cấm reup dưới mọi hình thức. Truyện liên tục cập nhật và sửa chữa lỗi.