ZingTruyen.Org

[Naruto] Chúng ta nhân ngư nữ nhi

Fanfiction

2381

Hoàn thành

15-11-2020

[Naruto] Chúng ta nhân ngư nữ nhi

204 lượt thích / 2381 lượt đọc
Tác phẩm: Chúng ta nhân ngư nữ nhi. Tác giả: Mộ Hề Từ. Ngày này, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ở nam hạ xuyên nhặt cái trứng. Đây là hai cái quải bức nuôi nấng quải bức chuyện xưa. Tag: Hỏa ảnh, Cường cường, Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp. Một câu tóm tắt: Dưỡng nữ nhi chính xác phương thức.