ZingTruyen.Org

𝕞𝕦ố𝕟 𝕔ậ𝕦 𝕝à 𝕔ủ𝕒 𝕣𝕚ê𝕟𝕘 𝕞ì𝕟𝕙:3

Ngẫu nhiên

261

Đang cập nhật

29-12-2021

𝕞𝕦ố𝕟 𝕔ậ𝕦 𝕝à 𝕔ủ𝕒 𝕣𝕚ê𝕟𝕘 𝕞ì𝕟𝕙:3

9 lượt thích / 261 lượt đọc
mình không muốn viết thêm các thể loại quá đà sến súa nên mình mang đến cho các bạn một tác phẩm gọi là casual khủng khiếp luôn, đúng dạng simple love ấy. Tại mình cũng thấy có nhiều thứ sến súa đến kì, nên mình quyết định trong này hoàn toàn đơn giản hơn, gần như đi chéo lại so với tác phẩm trước. Mình đang cân nhắc cho H+ vào đây ạ.

5 chương mới nhất truyện 𝕞𝕦ố𝕟 𝕔ậ𝕦 𝕝à 𝕔ủ𝕒 𝕣𝕚ê𝕟𝕘 𝕞ì𝕟𝕙:3

Danh sách chương 𝕞𝕦ố𝕟 𝕔ậ𝕦 𝕝à 𝕔ủ𝕒 𝕣𝕚ê𝕟𝕘 𝕞ì𝕟𝕙:3