ZingTruyen.Org

[Vkook] Chồng Nhỏ Của Kim Tổng.

Fanfiction

55818

Hoàn thành

04-03-2023

[Vkook] Chồng Nhỏ Của Kim Tổng.

2008 lượt thích / 55818 lượt đọc
"Kim Taehyung, anh sẽ làm gì nếu như chúng ta sắp đến được với nhau thì có một sự cố diễn ra rồi khiến chúng ta chia xa?" . Người sáng tác : Saryeo Kim Taehyung × Jeon Jungkook Kết : HE . Viết : 11/2/2023 Kết thúc : 4/3/2023

5 chương mới nhất truyện [Vkook] Chồng Nhỏ Của Kim Tổng.