ZingTruyen.Org

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử

Tiểu thuyết

464536

Hoàn thành

23-11-2022

(Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử

45980 lượt thích / 464536 lượt đọc
Tên gốc: 上司为何那样?- Thượng tư vi hà na dạng? Tác giả: 萝卜花兔子 - La Bốc Hoa Thố Tử Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Chủ thụ, Hài hước, Vả mặt, 1v1. Nguồn raw: Tấn Giang Với sự giúp đỡ của anh Dịch ngay, chị Google cùng một số anh chị trang web phần mềm trai xinh gái đẹp khác. Edit: 🥭 - bàn tay vàng trong làng chậm nhiệt. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành 112 chương + 2 ngoại truyện. Tình trạng bản edit: Xong.

Danh sách chương (Xong/ĐM) Sếp Diêm sao thế? - La Bốc Hoa Thố Tử